Projekt: Euro Skills Trainer Register (ESTER)

Erasmus+ logo

Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA202-061371

Projekt ESTER, financovaný v rámci ERASMUS+, byl navržený tak, aby vyhovoval potřebám evropských školitelů a školících organizací odborného vzdělávání. Nedávné evropské statistiky ukazují na nepřijatelnou míru smrtelných pracovních úrazů, spojených s kvalifikovanými činnostmi vykonávanými v odvětvích zemědělského a lesního hospodářství. Projekt ESTER se zaměří na klíčové vysoko rizikové činnosti v těchto odvětvích. Například pád z výšky a úrazy způsobené ručním nářadím a těžebními stroji jsou dobře známá rizika, kterým bylo možné předejít kvalitním školením.

Cílem partnerů je navázat na úspěšnou práci předchozích projektů, které vyvinuli například evropský certifikát pro obsluhu motorové pily (ECC), s cílem poskytnout uznávanou kvalifikaci evropského školitele. Cílem projektu ESTER je usnadnění osvědčených postupů a kvalitních standardů a technik výuky mezi poskytovateli odborného vzdělávání a školiteli dovedností při poskytování kurzů v celé Evropě i mimo ni, výměnu poznatků, inovace v oblasti odborné přípravy kvalitních školitelů.

Foto1  Foto2  Foto3 

Cíle a výstupy

 1. Vypracovat inovativní formální standardizovaný postup kvalifikace, registrace a evidence evropského školitele
 2. Vyvíjet inovativní výukové materiály pro podporu školitelů
 3. Snížit smrtelné pracovní úrazy v zemědělství a lesnictví

Aktivity projektu

 • Prezentace seminářů
 • Výuka školitelů
 • Tréninky zaměřené na zvyšování kvalifikace a osvědčené postupy
 • Vytvoření evropského registru certifikace pro školitele - ESTER
 • Průběžné šíření projektu
 • Mezinárodní certifikační akce
 • Výroba nových evropských školících materiálů pro podporu vzdělávání

Partnerské země

 • Česká republika
 • Spojené království
 • Slovensko
 • Lotyšsko
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Rumunsko
 • Německo
 • Irsko

Kontakty na projektový tým

Koordinátor projektu: ccagency
Facebook

ABA-SKILLS
ABA-SKILLS facebook

ABA-SKILLS

Projektový manažer

Kristýna Dvořáčková, kristyna.projects @ gmail.com

Manažer za projektového partnera MENDELU

Ing. Pavel Nevrkla nevrkla @ mendelu.cz